Relationskompetence i specialpædagogisk arbejde

Vi er som fagprofessionelle på et bosted pædagoger i beboernes hjem og liv. Vi har stor betydning, fordi vi er dem, der hver dag er sammen med beboerne. Vi kender deres hverdagsrutiner og deres dagligdag. Men kender vi dem? Sådan rigtigt? Vi har talt med socialpædagog Ronja Frida Johnsen, der arbejder i en boenhed i Landsbyen Sølund om, hvad det vil sige at skabe relation til beboerne. Ronja fortæller også om, hvordan hun i praksis arbejder med relationsdannelse, og hvilken betydning beboernes livshistorier har, når vi hver dag skal skabe gode liv for mennesker med udviklingshandicap. Interview...

Læs videre

Musik, leg og liv

Af Anne Steen, musikterapeut, Landsbyen Sølund – en pædagogisk metode til opbygning af tætte relationer I Landsbyen Sølund bor der nogle af de mest sårbare mennesker i Danmark. Mange hundrede medarbejdere bruger en stor del af deres liv på at skabe livsindhold for denne gruppe. Med bogen “Musik, leg og liv” har jeg ønsket at give et billede af, hvad det indebærer at være født med omfattende og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og af den store indsats, som medarbejdere gør for at skabe trygge relationer og livsindhold for borgerne. Samtidig beskriver...

Læs videre

Kunsten at opspore og tolke sorg hos mennesker med udviklingshæmning

Hvordan undgår man som pårørende eller medarbejder at misforstå eller overse sorgen hos mennesker med udviklingshæmning, når den viser sig? Situationen kan opstå, fx fordi man ikke tænker på at forbinde den reaktion, man ser, med det tab, som den pågældende har været ude for. Eller fordi sorgen ofte kommer til udtryk i en kropslig reaktion, som kan forveksles med begyndende demens og depression, eller kommer til udtryk som selvskadende eller udadrettet adfærd. Eksemplerne nedenfor viser, hvordan risikoen for fejldiagnose kan mindskes eller afhjælpes. Af Line Rudbeck, Sognepræst...

Læs videre

Pårørendesamarbejde
– et ”must” i vores kerneopgave som bo- og aktivitetstilbud

Familie og venner har en betydningsfuld rolle og funktion i menneskers liv. De er med til at forme og give vores liv indhold, perspektiv og betydning. De er en del af vores historie og ikke mindst vores identitet, og de er langt hen af vejen vores spejl til omverdenen. Af Lone Bahnsen Rodt, leder af bo- og aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund Langt de fleste beboere i Landsbyen Sølund har, grundet deres særlige situation med omfattende og varig nedsat funktionsevne, behov for en tæt tilknytning til deres pårørende – typisk langt ind i voksenalderen. For mange beboere i Landsbyen, hvis...

Læs videre

Skræddersyet pædagogik til den enkeltes behov

Vi ved fra viden om neuroaffektiv udvikling, at den pædagogiske tilgang bør skræddersyes til den enkelte borgers behov. VISS har på den baggrund, som en del af den integrative neuropædagogik, udformet en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse. Af Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent i VISS En udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik for mennesker med funktionsnedsættelse omfatter pædagogisk understøttelse af følgende: Etablering af en tryg relation(faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også...

Læs videre

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.