Nyt rejsehold skal rådgive om forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Socialstyrelsen og VISS har etableret et rejsehold, der tilbyder gratis rådgivning om, hvordan man kan forebygge magtanvendelser og styrke trivsel og tryghed på botilbud på handicapområdet. Forløbene har et ressourceorienteret fokus og tager afsæt i jeres lokale forhold. Om forløbene fortæller Christina Gundgaard Pedersen, specialpædagogisk konsulent i VISS: ”Projektet om at etablere et rejsehold, som skal rådgive i at forebygge magtanvendelse og skabe trivsel og tryghed på botilbud, er vigtigt. Den kompleksitet der er til stede, når vi arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse,...

Læs videre

De 10 specialpædagogiske bud

I denne artikel skal vi gå på opdagelse i forskellige specialpædagogiske grundtanker. Tanker og overvejelser, som vi kan gøre os, når vi arbejder med mennesker med funktionsnedsættelse. Der er med andre ord tale om en generel viden, i form af grundtanker, som er gode at have med sig i arbejdet med målgruppen. Af Camilla Grann, specialpædagogisk konsulent, VISS Nedenstående generelle grundtanker eller grundsætninger er valgt, fordi vi ofte møder fravær af denne måde at tænke på, når vi som konsulenter rejser rundt i landet. Enten har personalegruppen brug for at få dem frisket op,...

Læs videre

Når afvikling skaber udvikling

Inden for pædagogikken tales der ofte om udvikling, og begreber som pædagogiske udviklingsbeskrivelser og zonen for nærmeste udvikling fremstår som centrale elementer i den moderne socialpædagogik. Der tales kun sjældent om udviklingens modsætning, nemlig afvikling, selvom denne ofte er til stede i dele af det socialpædagogiske arbejde inden for specialområdet. Afvikling omtales ofte som kompenserende, hvilket sikkert skyldes, at begrebet afvikling fremstår meget definitivt og irreversibelt. Af Anette Bak Bech, socialpædagog, Boenhed 18, i Landsbyen Sølund, og Søren Lytzau, udviklingskonsulent...

Læs videre

Struktur viser vejen

Struktur, forberedelse, tydelighed, forudsigelighed, rutiner, overblik – kært barn har mange navne, men hvad mener vi egentlig, når vi siger, at vi arbejder struktureret, eller at vi forsøger at skabe tydelighed og forudsigelighed for borgerne? Hvorfor er det vigtigt, og hvad med borgerens ret til autonomi og selvbestemmelse? Er der plads til impulsiviteten, og hvad gør vi, når borgeren ikke vil følge strukturen? Af Lotte Avnby, specialpædagogisk konsulent i VISS Det er rart at kunne navigereTandlægetiden, frisøraftalen og weekendturen med veninderne er kommet på plads i kalenderen. Du...

Læs videre

Vejen mod mere bevægelse på bostederne i hverdagen

Hvis balancen er ustabil eller sanserne er udfordret, så bliver ens bevægelsesmønster begrænset og simple ting, som at tage tøj på eller deltage i andre dagligdags aktiviteter, kan blive uoverskuelige. Derfor styrker man borgerens livskvalitet ved at styrke deres kropslige formåen, for jo mere tryg man er ved sin egen krop, jo mere tør man udforske verden. Af psykomotoriske terapeuter Simone Haxhøg Madsen, Nathalie Rode Meldgaard og Pia Værum, Via University College, Randers IndledningPå et større bosted i Østjylland ønskede man i 2019 at kigge på stedets ældre beboeres generelle sundhed....

Læs videre

Pædagogisk arbejde med det HELE menneske

Når man arbejder på det specialpædagogiske område, hvor sundheds-, social- og specialpædagogik praktiseres, hersker der forskellige fagligheder. Denne artikel handler om, hvordan tværfaglig viden og samarbejde kan bibringe nye indsigter, viden og faglig retning i samarbejdet omkring kerneopgaven – de mennesker, vi er ansat til at udvise omsorg for. Af Susanne Drachmann og Trine Lilliendahl, specialpædagogiske konsulenter i VISS Arbejdet på det specialpædagogiske område er komplekst, og der findes derfor ikke enkle løsninger. Der er brug for et godt fagligt samarbejde med fokus på betydningen...

Læs videre

Neuroaffektiv udvikling

Den neuroaffektive udvikling handler om hjernens udvikling af evnen til at regulere stress og følelser. Nyere forskning peger på, at samspillet med andre mennesker spiller en afgørende rolle for vores neuroaffektive udvikling, og at den pædagogiske tilgang bør tilpasses den enkelte borgers tilpasningsreaktioner og udviklingsniveau. Af Christina Gundgaard Pedersen, psykologisk konsulent i VISS Der kan være stor forskel på et menneskes fysiske alder, kognitive udviklingsniveau og følelsesmæssige udviklingsniveau som det ses af eksemplet nedenfor. 27-årige Rikke har en reaktiv tilknytningsforstyrrelse...

Læs videre

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.