Demens


Hvordan påvirker demenssygdomme mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse?
Hvordan kan vi som medarbejdere spotte, at en borger med fx udviklingshæmning har en begyndende demens?
Når vi observerer en forandring hos borgeren, er det så tegn på trivselsudfordringer, der er kendte hos borgeren? 
Eller kan det være et begyndende funktionstab på baggrund af demens hos borgeren, vi har fået øje på?
Dette faglige dilemmafelt kan mange medarbejdere, der arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, genkende fra deres egen praksishverdag.

Hvad får du med dig fra modulet?
På dette modul får du indsigt i sygdommen demens i forhold til mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser. Du lærer at observere og genkende tegn på demens hos mennesker. Du lærer om, hvorfor er det hensigtsmæssigt at udføre systematiske observationer af funktionsniveauer og adfærd over længere tid, for pædagogisk at kunne underbygge mistanken om, at der er tale om en demenssygdom. Du lærer om pædagogiske tilgange, der med fordel kan bruges til mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser og demens.

Praksisfortælling
Laura er 42 år, har Downs og har boet 20 år på botilbuddet Kernen. Laura har altid haft gode rutiner, der støtter hende i hverdagens gøremål. Laura er fx i mange år med meget lidt støtte selv stået op om morgenen, gået i bad og har taget tøj på. Men nu har personalet snakket sammen om, at Laura ikke opleves så ren, som hun plejer at være, og indimellem sidder hendes tøj ’mere sjusket’, end det plejer. De får også øje på, at Laura behøver mere tid til at spise sin morgenmad, end hun plejer, samt at Laura sidder mere stille og er knap så aktivt deltagende, som hun plejer.

Målgruppe
Modulet er for dig, som i hverdagen arbejder med voksne mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader. Modulet har en forebyggende og pædagogisk tilgang til demensopsporing.

Mål og færdigheder
Målet er at give dig viden om hvad demens er, samt hvordan du i praksis kan arbejde pædagogisk og rehabiliterende med borger med intellektuelle funktionsnedsættelser og demens.

Du får færdigheder i at:

 • Opdage og identificere tegn på demens hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse

 • Anvende en systematisk observationsmetode

 • Forstå borgerens adfærd, udtryk og ændrede forudsætninger

 • Justere krav, forventninger og aktiviteter til borgerens nærmeste trivselszone

 • Tilrettelægge pædagogiske tiltag, der støtter og stimulerer borgeren i hverdagen

 • Få blik for egne personlige og faglige virkemidlers betydning i samspillet med borgeren

Indhold
Du får en introduktion til demens i forhold til mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser fx udviklingshæmning ud fra den neuropædagogiske forståelsesramme, der danner grundlag for tilgangen.

Du vil blive introduceret til observationsmetoder, som kan være med til at beskrive de forandringer, der viser sig hos et menneske med udviklingshæmning og demens. Præcise pædagogiske observationer er af afgørende betydning ind i tværfaglige samarbejder omkring borgeren som grundlag for vurderingen af sygdommens art.

Følgende emner behandles på modulet:

 • Hvad er demens? Præsentation af de hyppigst forekomne demenssygdomme

 • Hjernens funktioner og mentale processer relateret til demens

 • Hvilke grundlæggende funktioner forandres ofte ved demens, og hvilken betydning har det?

 • Tilstande, der kan give demenslignende symptomer og forveksles med demens

 • Udviklingshæmning, Downs Syndrom og demens; særlige opmærksomhedspunkter og symptomer

 • Observation, registrering, beskrivelse og udredning

 • Pædagogiske overvejelser til løbende justering af støtte, fx til arousalregulering, sanseintegration, kommunikation, socialt samspil og eksekutive funktioner

Form
Undervisningen veksler mellem teori, praksiseksempler og dialog.

Har du spørgsmål?

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.