Musik, leg og liv


På dette kursus får du, gennem aktiviteter med musik og leg, en dybere forståelse af at arbejde med neuropædagogiske temaer og herigennem skabe udvikling for den enkelte borger.

Musik og leg betragtes ofte som god underholdning. I det pædagogiske arbejde er disse aktiviteter en væsentlig komponent i forståelsen af en persons ressourcer og vanskeligheder. Samtidig kan vi med den legende tilgang skabe et trygt rum, hvor den enkelte kan udfolde sine ressourcer, overvinde grænser og afprøve sig selv på nye og forskellige måder.

Deltagerne indføres i en bred vifte af aktiviteter, som er lette at gå til. Aktiviteterne er inddelt i 6 kategorier, dels receptive samværsformer og sanseoplevelser, dels aktive udfoldelser, hvor krop og følelser vækkes.

Med enkle og gentagne aktiviteter i hverdagen får medarbejderne et indtryk af, hvordan deres borgere kan indgå i fællesskabet.  Dermed opstår mulighederne for at sætte positive udviklingsprocesser i gang og imødegå borgeres oplevelser af utryghed og isolation.

Mål
Målet med kurset er, at deltagerne, gennem forskellige aktiviteter med afspænding, bevægelse, bordlege og spil på småinstrumenter, tilegner sig større viden om non-verbale kommunikationsformer.

Deltagerne får inspiration til i hverdagen at lave målrettede samspil med en eller flere borgere.

Indhold
På dette kursus får du en indføring i en bred vifte af aktiviteter, som er enkle at gå til. Vi vil afprøve og drøfte det kommunikative indhold og de neuropædagogiske temaer i praksisøvelser fra de 6 former for samvær.

Vi skal også arbejde med forståelsen af trygheds- og meningsskabende sammenhænge som fundamentet i det pædagogiske virke. Når vi føler os trygge, og når noget giver mening, så åbner vi os for verden og tager imod det, den tilbyder, så deler vi noget med hinanden.

Kommunikation stammer fra ordet ”communicare”, som netop betyder at gøre fælles, at dele noget med hinanden. Samtalen opfatter vi nok umiddelbart som den væsentligste form for udveksling. Men hvad og hvordan deler vi med mennesker med nedsat funktionsevne, som har begrænset eller ikke noget talesprog, og som har svært ved selv at opsøge verden?

Vi vil afprøve forskellige typer af aktiviteter, som er lige til at tage med hjem og bruge. CD-musik i forskellige genrer, børnesange med nye tekster, rim og remser understøtter hver enkelt aktivitet. De enkleste former for deling kan ses som ritualiserede kommunikative samspil. Dette begreb skal vi også arbejde med.

Mange forskellige legesager, redskaber og småinstrumenter tjener det formål at gøre hver aktivitet konkret for borgerne, noget de kan genkende, og som giver mening for dem at bruge. Det kan være bolde, tøjjdyr, skumplader, aktivitetsringe, dansesnor m.m. Afspænding med sanseredskaber, som vimpler og fjer, er en tryghedsskabende aktivitet tilpasset denne borgergruppe.

Kurset tager udgangspunkt i Gentle Teaching, hvor det kærlige fællesskab er i fokus. Der arbejdes med neuropædagogiske temaer i alle aktiviteterne.

Enkelthed er nøgleordet i dette kursus!

Form
Kurset tager udgangspunkt i bogen ”Musik, leg og liv”, der er inkluderet i kursusprisen. Det tilstræbes at koble anvendelig teori til din nære hverdagspraksis. Deltagernes praksiseksempler fra en hverdagssituation kan inddrages i undervisningen. Der er indlagt mange praksisøvelser, både som én til én øvelser og gruppeøvelser, samt tid til drøftelser undervejs med henblik på faglig refleksion i forhold til deltagernes hverdag.

Pris, tid og sted m.v.

 • Underviser(e)

  Anne Steen, Musikterapeut, Gentle Teaching mentor
  E: anne.steen@skanderborg.dk

 • Sted
  VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
 • Pris

  Kr. 1600,-

Kommende kurser

2. marts 2023

Kl. 9.00-15.00

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030

Næste opstart om

Dage
:
Timer
:
Minutter
:
Sekunder

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.