Følelsesmæssig udvikling


Hvad har betydning for menneskets udvikling og evne til at regulere følelser? Hvilken rolle spiller den pædagogiske relation? Hvordan kan man tilpasse den pædagogiske tilgang til det følelsesmæssige udviklingsniveau – og ikke kun til den fysisk alder og det kognitive funktionsniveau?  
Og hvordan kan man bruge og passe på sig selv i det pædagogiske arbejde?  

Hvad får du med dig fra modulet?
På dette modul får du en introduktion til udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik i arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser. Du vil blive introduceret til, hvordan du kan skræddersy og tilpasse den pædagogiske indsats til det enkelte menneskes udviklingsniveau og reaktioner på sine omstændigheder.  

Målgruppe 

Modulet henvender sig primært til fagpersoner, som i hverdagen arbejder med mennesker udsat for eksempelvis traumer, omsorgssvigt eller lever med intellektuel funktionsnedsættelse.  

Mål og færdigheder 

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for følelsesmæssig udvikling, og at du efterfølgende kan anvende en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogik, hvor tilgang og samspil med borgeren tilpasses borgerens udviklingsniveau og tilpasningsreaktioner.  

Du får færdigheder i at: 

  • Forstå hjernens udvikling og dennes betydning for borgerens behov i det pædagogiske samspil 
  • Bruge konkrete pædagogiske redskaber ud fra en udviklingsbaseret neuroaffektiv pædagogisk forståelse i egen hverdagspraksis 
  • Kunne passe på dig selv samt regulere dit eget fagprofessionelle nervesystem i relation til borgeren 

Indhold 

Med afsæt i viden om hjernens biologi og udvikling anbefales konkrete pædagogiske redskaber til understøttelse af den enkelte borgers behov for: 

  • Etablering af en tryg relation (faktorer med betydning for relationskompetence, herunder også fagpersonens egenomsorg og selvregulering) 
  • Tilstandsregulering (faktorer med betydning for arousalregulering) 
  • Somatosensorisk integration (faktorer med betydning for sanseintegration, fx sansediæt) 
  • Socioemotionelle færdigheder (faktorer med betydning for følelsesmæssige kompetencer) 
  • Refleksive færdigheder (faktorer med betydning for mentaliseringsfærdigheder, impulshæmning mv.) 

Form 

Undervisningen veksler mellem teori, eksempler og praktiske øvelser. 

Har du spørgsmål?

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.