Identitetsstøttende kommunikation


På dette kursus får du indsigt i identitetsstøttende kommunikation som en metode til at støtte mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11) ift. at styrke og udvikle egne ressourcer, komme i kontakt med og håndtere egne følelser samt at få øget selvforståelse.

Hvad får du med dig fra modulet?

Du vil få viden om din egen rolle i den identitetsstøttende kommunikation, hvordan du kan arbejde med affektiv afstemning, samspilsprocesser, dialog m.m. i forhold til borgere med og uden verbalt sprog. Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde, og du vil efterfølgende være rustet til at planlægge og gennemføre forløb med identitetsstøttende kommunikation.

Mål

Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan anvende pædagogisk tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig en række færdigheder i løbet af kurset.

Færdigheder i at:

 • Hjælpe og støtte borgeren med at få kendskab til sig selv og egne følelser i forskellige kontekster
 • Støtte borgeren til at identificere og regulere egne følelser, stemning og kropssprog
 • Reflektere over egen fagprofessionelle rolle i relationen

Indhold

Deltageren vil få en introduktion til principper i identitetsstøttende kommunikation.

Følgende emner introduceres på kurset:

 • Integrativ neuropædagogisk forståelse ift.
  • Følelser og forsvar
  • Samspilsprocesser
 • Identitet
 • Identitetsfremmende kommunikation
 • Praksisnær træning og idéudvikling

Form

Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.

Pris, tid og sted m.v.

 • Underviser(e)
  Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
 • Sted
  VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
Kommende kurser

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030

Næste opstart om

Dage
:
Timer
:
Minutter
:
Sekunder

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.