Kognitive processer og sociale kompetencer


Styrk din borgers evne til at få overblik, tryghed og trivsel i hverdagen.  

Hvad forstår man ved mentale processer, og hvordan kan man udnytte disse processer i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse? Hvordan kommer erkendelsesniveauer i spil i forhold til disse mennesker og til dig selv som fagprofessionel?  

På dette modul får du en grundlæggende forståelse for den kommunikative udvikling samt at kunne anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer. Du får ligeledes en grundlæggende forståelse for det kognitive hierarki og mentale processer som udtryk for borgerens adfærd.  

Du lærer at inddrage den integrative neuropædagogiske forståelsesramme i pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder. som kan være en del af baggrunden for den individuelt tilrettelagte pædagogik og understøtte en relationel tilgang i arbejdet med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (den nye betegnelse iht. ICD11). 

  • Du får viden om og forståelse for at se bag om borgers adfærd. 
  • Du får specialpædagogiske redskaber, som du kan bruge i dit arbejde med borger. 

Målgruppe 

Modulet er for dig, som i hverdagen arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne). Modulet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.  

Mål og færdigheder 

Målet med modulet er, at du får grundlæggende forståelse for det kognitive hierarki, hjernens funktionelle systemer og mentale processer som udtryk for borgerens adfærd. Du kan identificere og analysere komplekse pædagogiske problemstillinger ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. problematikker vedrørende kommunikation, opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner og sociale kompetencer. Målet er også, at du får en grundlæggende forståelse for den kommunikative udvikling samt kan anvende pædagogiske tilgange, der fremmer identitet, dialog og kommunikation hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse på forskellige udviklingsniveauer. 

Du får færdigheder i at:  

  • Kravtilpasse pædagogisk intervention i forhold til borgers forudsætninger  

Indhold 

Med udgangspunkt i en ressourceorienteret, kontekstuel og relationel tilgang får du en introduktion til integrativ neuropædagogik. 

Følgende emner behandles på modulet: 

  • Integrativ neuropædagogik  
  • Hjernens udvikling, herunder samspillet mellem genetik og miljø  
  • Neuropædagogiske overvejelser i forbindelse med specialpædagogisk praksis 
  • Kommunikation, opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner og sociale kompetencer  

Form 

Undervisningen veksler mellem teori og eksempler samt praktiske øvelser. 

Har du spørgsmål?

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.