Kommunikation – redskaber og metoder


Alle mennesker har en ”stemme” og alle har ret til at kunne udtrykke sig – også når man er sårbar i sin kommunikation.

Kommunikation kan have mange udtryk og en af vores fineste opgave er at tolke, forstå, udvikle og understøtte borgerens stemme.

Der er forskel på, om vi støtter borgeren i at ytre sig eller om vi støtter i mestring og egenkontrol over eget liv – men begge dele handler om kommunikation fra, til og med borgeren.

Hvad får du med dig fra modulet?

Du får indblik i den kommunikative udvikling samt redskaber og metoder til at støtte borgerens mulighed for at udtrykke sig. Der vil både være fokus på udvikling af kommunikative færdigheder og brug af Alternativ Supplerende Kommunikationsmidler (ASK) til understøtning af borgerens stemme.

For at fremme og styrke borgerens mestring og egenkontrol over eget liv, vil vi på modulet arbejde med tydelighed og forudsigelighed i den specialpædagogiske praksis, i form af kompenserende støttesystemer, som f.eks. dagsskema, strukturerede aktiviteter m.m.

Du får en teoretisk og praksisnær viden om kommunikation fra, til og med mennesket med intellektuel funktionsnedsættelse. Du får en forståelse for vigtigheden af borgerens mulighed for at udtrykke sig, og du får redskaber og metoder til at understøtte denne proces og kompensere for udfordringer.

Målgruppe

Modulet er for dig, som primært arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne), men forløbet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med psykiske lidelser, demens, erhvervet hjerneskade m.m.

Mål og færdigheder

Målet med modulet er, at du får viden om den kommunikative udvikling generelt samt ASK (Alternativ suppplerende Kommunikationsmidler) og at du efterfølgende kan anvende og udvikle pædagogiske redskaber og støttesystemer ift. at sikre det enkelte menneskes muligheder for kommunikation, medbestemmelse og selvstændighed.

Du får færdigheder i at:

  • Forstå borgerens kommunikative udviklingsniveau
  • Planlægge og gennemføre aktiviteter med fokus på det kommunikative samspil
  • Udvælge relevante metoder og tilgange til at understøtte borgerens kommunikation
  • Udvikle og afprøve forskellige støttesystemer, der fremmer selvstændighed, overblik, tydelighed og forudsigelighed

Indhold

Følgende emner behandles på modulet:

  • Den kommunikative udvikling generelt
  • ASK og ASK-midler
  • Støttesystemer (dagsplaner, skemaer, vælgesystemer m.m.)

Form

Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.

Har du spørgsmål?

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.