Konfliktforebyggelse og LA2


Mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse kan have et andet udgangspunkt ift. at aflæse og forstå omverdenen. Dette kan resultere i en følelse af kaos og tab af kontrol, hvor borgerens mestringsstrategier kan være vanskelige at forstå. Det er oftest, når vi ikke forstår baggrunden for adfærden, at problemerne opstår, og konflikter optrappes, og her har du som pædagogisk medarbejder nøglen til forandring. Det handler om trivsel – både for borger og arbejdsmiljø. 

Hvad får du med dig fra modulet?

På dette modul får du mulighed for at forstå, forebygge og imødekomme konflikter i det pædagogiske arbejde i forhold til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse (betegnelsen iht. ICD11).  

Du får en grundlæggende forståelse for kontekstuelle, relationelle samt fysiske og psykiske belastningers betydning for borgerens trivsel. Med afsæt i de 8 beskyttende faktorer, der anbefales af Socialstyrelsen, får du redskaber og metoder til forebyggelse og håndtering af udadreagerende adfærd. 

Målgruppe 

Modulet er for dig, som arbejder inden for det specialpædagogiske område og gerne vil udvikle din faglige viden og handlekompetence i forhold til at forstå, forebygge og agere skånsomt og hensigtsmæssigt i konflikter. 

Mål og færdigheder 

Målet med modulet er, at du kan identificere og analysere såvel generelle som specifikke årsager til udadreagerende adfærd samt tilpasse metode og tilgang til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, så graden af udadreagerende adfærd mindskes og/eller forebygges mest skånsomt. 

Du får færdigheder i at:  

 • Anvende beskyttende faktorer  
 • Forstå egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange  
 • Udarbejde handleplan til forebyggelse af konflikter 
 • Analysere og tilpasse ydre rammer  
 • Forstå, forebygge, agere og afværge konfliktoptrapning 

  Indhold 

  Følgende emner behandles på modulet: 

  • Teoretiske perspektiver på konfliktudvikling  
  • Redskaber til konfliktforebyggelse 
  • Analysemodeller samt neuropædagogiske tilgange 
  • Konfliktnedtrappende metoder 
  • De 8 beskyttende faktorer (Socialstyrelsen) 
  • LA2 
  • Stressprofil 

   Form 

   Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til deltagernes konkrete pædagogiske praksis.  

   Har du spørgsmål?

   Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

   Dyrehaven 10 C
   8660 Skanderborg

   Til info

   • Privatlivspolitik
   • Webtilgængelighed

   FØLG OS på de sociale medier:

   Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.