Formål og målgrupper
Vision, mission, værdier og kerneopgave

VISS – Videnscenter Sølund Skanderborg – blev etableret i forbindelse med kommunalreformen 2007 i et samarbejde mellem Landsbyen Sølund og Skanderborg kommune.

Formål

VISS’ formål er at styrke og udvikle den professionelle indsats i arbejdet med børn, unge og voksne med med (fysisk og/eller psykisk) funktionsnedsættelse og at indsamle og formidle viden herom.

Indsatsområder

VISS’ indsatsområder retter sig mod mennesker med funktionsnedsættelse, medfødte og erhvervede hjerneskader, neurologiske sygdomme som demens samt udviklingsforstyrrelser, fx ADHD og autisme-spektrum-forstyrrelser.

Målgrupper

VISS’ målgrupper er forskelligartede og omfatter dels fagpersoner (medarbejdere og ledere), som arbejder direkte eller indirekte med mennesker med funktionsnedsættelse inden for det psykologiske, pædagogiske eller sundhedsfaglige område, dels pårørende, som også udgør en vigtig målgruppe.

Mission

VISS’ mission at udvikle, igangsætte og understøtte læringsprocesser med fokus på viden i forhold til målgrupperne af fagpersoner og pårørende. Sideløbende hermed er VISS’ mission løbende at generere og formidle ny og relevant viden for derigennem at forbedre og styrke indsatsen over for målgrupperne – og dermed understøtte det humanistiske grundsyn, som udgør VISS’ værdigrundlag.

Vision

VISS’ vision er at være den enhed i Danmark, der samler, genererer og formidler viden om mennesker med funktionsnedsættelse – og at være det sted, hvor fagpersoner kan søge uddybende viden og få overblik over eksisterende viden.

Værdigrundlag

 • Et humanistisk grundsyn, der bygger på ligeværdighed og respekt for det hele menneske
 • Et relationelt perspektiv, der vægter betydningen af alle aspekter af samspil i en given kontekst

Kerneopgave

VISS’ kerneopgave består i:

 • at understøtte en professionel, kvalificeret og effektiv opgaveløsning
 • at videreudvikle de pædagogiske og sundhedsfaglige kompetencer
 • at generere ny viden

Kerneopgaven udføres blandt fagpersoner og ledere, som arbejder med mennesker med (fysisk og/eller psykisk) funktionsnedsættelse i alle aldre.

VISS’ kerneopgave udmønter sig således i arbejdsopgaver på tre områder:

 1. Konsulentydelser

 • Udredning (sager i Landsbyen Sølund, i VISO-regi, i andet regi)
 • Supervision/sparring (sager i Landsbyen Sølund, i VISO-regi, i andet regi)
 • Rådgivning/vejledning (sager i Landsbyen Sølund, i VISO-regi, i andet regi)
 1. Kompetenceudvikling

 • Kompetenceudvikling (i Landsbyen Sølund, i andet regi)
 • Undervisning (kurser, efteruddannelser, arbejdspladskurser)
 1. Vidensformidling

 • Konferencer, temadage
 • VISS-bladet, artikler, rapporter, bøger m.m.

Arbejdsopgaverne udføres på et neuropsykologisk og neuropædagogisk grundlag i forhold til målgrupperne.


Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.