Praksisnær medicinhåndtering


På dette kursus får du, som ikke har en autoriseret uddannelse, en grundlæggende viden, som giver større medicinforståelse og dermed sikkerhed i forhold til medicinhåndtering. På kurset gennemgår vi, hvordan gældende lovgivning kan forstås i forhold til praksis, og du får viden om ansvar og roller i forhold til medicinhåndtering.

Du vil desuden blive bekendt med de lovgivningsmæssige krav til medicinhåndtering og medicingivning samt få forslag til praksisnær systematik og metode.

Endelig vil du få viden om, hvordan medicinen omsættes og påvirker kroppens funktioner, samt viden om medicintyper og dispenseringsformer. Når kurset er afsluttet, kan du anvende din nye viden og derigennem øge sikkerheden i både medicinhåndtering, medicingivning og sundhedsfagligt systematik.

Mål

Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan håndtere medicin på en forsvarlig måde.

For at opfylde målet skal deltagerne tilegne sig færdigheder i følgende i løbet af kurset:

 • Håndtering af ordinationer fra lægen
 • Sikker modtagelse og opbevaring af medicin
 • Optælling af medicin, kontrol af dosisoptalt medicin, samt udlevering af medicin
 • Observation af virkning og eventuelle bivirkninger af den givne medicin
 • Inddragelse af borger og eventuelt værge i forbindelse med medicinordination
 • Håndtering af PN medicin
 • Anvendelse og forståelse af grundprincipperne i utilsigtede hændelser

Indhold

Kurset behandler følgende emner:

 • Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler
 • Hvad er medicin?
 • Medicinens formål
 • Medicinens virkning og bivirkninger
 • Forskellige former for medicin
 • Observation i forbindelse med medicinhåndtering, registrering, tværfagligt samarbejde
 • Utilsigtede hændelser
 • Brug af PN-medicin
 • De syv R’er
 • De mest brugte medicintyper

Form

Kurset vil fortrinsvis bestå af oplæg fra underviseren. Der vil være tid til både dialog og spørgsmål omkring en specifik problemstilling eller udfordring.

Målgruppe

Kurset er for dig, som er pædagog eller lignende og til dagligt arbejder med mennesker og medicin, men som savner grundlæggende viden om medicinhåndtering.

Underviser(e)

Ann-Mette Kiel, sygeplejerske
E: annmettekiel@gmail.com

Pris, tid og sted m.v.

 • Underviser(e)
  Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
 • Sted
  VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
Kommende kurser

28.-29. nov 2022

Kl. 9.00-15.00

15.-16. maj 2023

Kl. 9.00-15.00

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030

Næste opstart om

Dage
:
Timer
:
Minutter
:
Sekunder

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.