Sanseintegration


Hvad skal der til, for at du som fagprofessionel kan skabe øget livskvalitet gennem sanseintegration hos mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse? Hvordan kan du bevidst udnytte sanseintegration til at ændre en borgers adfærd og regulere arousal? 

Hvad får du med dig fra modulet? 

På dette modul får du en grundlæggende introduktion til sanseintegration. Du får indblik i, hvordan hjernen bearbejder og integrerer sanseindtryk. Hvis hjernen ikke er god til dette, er den almindeligvis heller ikke god til at styre adfærd. Du bliver i stand til at identificere mulige sansemæssige udfordringer og planlægge målrettede sansestimulerende tiltag til gavn for det enkelte menneskes trivsel.  

Desuden indeholder modulet praksiseksempler og praktiske øvelser, som kan give dig indblik i, hvordan problemer med sansebearbejdning kan opleves, observeres og håndteres i praksis. Du bliver i stand til at planlægge og udføre forskellige sansestimulerende tiltag.  

Målgruppe 

Modulet er for dig, som arbejder inden for det specialpædagogiske område og arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne).  

Modulet kan også være relevant, hvis du arbejder med mennesker med fx psykiske lidelser, erhvervet hjerneskade og demens.  

Mål og færdigheder 

Målet med modulet er at give dig grundlæggende forståelse for sanseintegration samt viden om sansesystemet og dets betydning for adfærd og funktionsevne. Denne viden er grundlaget for identificering og udredning af sansemæssige forstyrrelser, så du efterfølgende kan identificere og analysere pædagogiske udfordringer ved at anvende observations- og analyseredskaber ift. adfærd vedrørende sanseintegrationsvanskeligheder. Målet er også at give dig inspiration til sansestimulerende tiltag og metoder, der understøtter sanseintegrationen. 

Du får færdigheder i at:  

 • Anvende og redegøre for generel teori om sanserne og deres samspil 
 • Forstå sammenhængen mellem sansning og perception samt betydningen for individuel perception  
 • Observere og danne hypoteser om sansemæssige vanskeligheder og arousal-regulering hos borgeren 
 • Kunne se miljøets og relationens betydning for sensoriske reaktioner  
 • Benytte redskaber til udredning for sansebearbejdningsvanskeligheder  
 • Planlægge, udvikle og gennemføre sansemotoriske aktiviteter for specifikke målgrupper 

Indhold 

Følgende emner behandles på modulet: 

 • Integrativ neuropædagogik 
 • Sansemotorik og sansernes udvikling og funktion 
 • Regulering af arousal 
 • Naturen som sansestimuli 
 • Introduktion til sansebearbejdningsskemaer 
 • Konkrete sensoriske værktøjer og strategier 

Form 

Undervisningen veksler mellem teori, praktiske øvelser og eksempler.  

Har du spørgsmål?

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.