Seksualitet og intellektuel funktionsnedsættelse i et integrativt neuropædagogisk perspektiv


På dette kursus får du en grundlæggende forståelse for begrebet seksualitet i forhold til mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser (betegnelsen iht. ICD11). Der gennemgås redskaber og metoder til at udvikle egne faglige forståelser og perspektiver i det pædagogiske arbejde, og du vil efterfølgende være bedre rustet til at kunne yde støtte og vejledning i tilknytning til emnet.

Hvad får du med dig fra modulet?

Målet med kurset er, at deltageren efterfølgende kan yde råd, støtte og vejledning ift. seksualitet til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, og at de kan håndtere borgernes seksualitet på en professionel, etisk og forsvarlig måde.

For at opfylde dette mål får deltageren mulighed for at tilegne sig en række færdigheder i løbet af kurset.

Færdigheder i at:

 • Udvikle egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange ud fra en intergrativ neuropædagogisk forståelse
 • Forstå og agere hensigtsmæssigt i forhold til borgernes seksualitet
 • Have dialog og faglig refleksion om emnet med kolleger
 • Samtale om emnet med borger, kolleger og pårørende
 • Yde råd, vejledning og støtte ift. borgerens seksualitet

Målgruppe
Modulet er for dig, som i hverdagen arbejder inden for det specialpædagogiske område med mennesker med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne).

Mål og færdigheder 

Målet med modulet er, at du efterfølgende kan yde råd, støtte og vejledning ift. seksualitet til mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse og håndtere borgernes seksualitet på en professionel, etisk og forsvarlig måde. 

Du får færdigheder i at:  

 • Udvikle egne faglige perspektiver og pædagogiske tilgange ud fra en integrativ neuropædagogisk forståelse 
 • Forstå og agere hensigtsmæssigt i forhold til borgernes seksualitet 
 • Have dialog og faglig refleksion om emnet med kolleger 
 • Samtale om emnet med borger, kolleger og pårørende 
 • Yde råd, vejledning og støtte ift. borgerens seksualitet 

  Indhold 

  Følgende emner behandles på modulet: 

  • Integrativ neuropædagogik 
  • Hvad er seksualitet?  
  • Udfordringer og barrierer 
  • Den seksuelle udvikling 
  • Seksualpolitik og lovstof 
  • Etik 

   Form 

   Undervisningsformen er dialogbaseret, hvor den præsenterede teori i videst muligt omfang relateres til din konkrete pædagogiske praksis. Du undervises ud fra en integrativ neuropædagogisk tilgang med henblik på at forstå og arbejde pædagogisk med seksualitet ift. mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse.  

   Pris, tid og sted m.v.

   • Underviser(e)
    Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
   • Sted
    VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
   • Pris

    Kr. 3600,-

   Kommende kurser

   13.-14. november 2023

   Kl. 9.00-15.00

   Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

   Har du spørgsmål?

   E: viss@skanderborg.dk
   T: 8794 8030

   Næste opstart om

   Dage
   :
   Timer
   :
   Minutter
   :
   Sekunder

   Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

   Dyrehaven 10 C
   8660 Skanderborg

   Til info

   • Privatlivspolitik
   • Webtilgængelighed

   FØLG OS på de sociale medier:

   Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.