Supervision

Vi tilbyder både Individuel supervision og Individuel supervision i grupper.

Alle har brug for supervision

Når vi arbejder med relationer og specialpædagogik, bruger vi os selv som redskab hver eneste dag.

Hvis vi ikke passer godt på os selv, hinanden og vores faglighed, slides vi ned. Derfor er det vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at være i mental god form.

Adgang til kontinuerlig supervision sikrer, at vi får delt det svære og ikke går med det selv, at vi deler hinandens erfaringer på hverdagens udfordringer og at vi giver vores faglighed et løft.

Hvordan foregår supervision

Supervision betyder ”oversyn”.  I supervisionen hæver vi os over hverdagen og kigger på den oppefra for at få øje på nye perspektiver og nuancer, som vi ikke lægger mærke til, når hverdagens tempo presser.

Supervisoren styrer processen. Vi begynder med at tale om, hvad der fylder hos jer. Vi undersøger forskellige problemstillinger i fællesskab ved at supervisoren stiller forskellige spørgsmål, som får jer til at anskue temaet fra forskellige positioner. Vi kan både arbejde med hvordan vi tænker om problemet, hvordan vi mærker det og hvordan vi handler på det.

Supervision kan

  • Give plads til individuelle borgerdrøftelser og skærpe pædagogisk retning og tilgang
  • Kvalificere daglige faglige beslutninger
  • Værne om arbejdsmiljøet
  • Være en beskyttende faktor ift udadreagerende adfærd hos borgere
  • Reducere og forebygge stress
  • Understøtte kvalitetssikring i tilbuddet.

Hvem er vi

Vi er 7 konsulenter i VISS – Videnscenter Sølund Skanderborg. Vi har forskellige faglige baggrunde og favner derfor bredt i vores viden. Fælles for os er, at vi arbejder ud fra en helhedstænkende neuropædagogisk tilgang, som vi formidler i undervisning og VISO sammenhæng. Vi arbejder for livskvalitet for det enkelte menneske og for at styrke fagligheden i personalegrupper, der arbejder med mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser.

Vi er vant til at arbejde med supervision og trivsel i personalegrupper og derfor kan vi tilrettelægge og skræddersy et supervisionsforløb til jer, lige som I ønsker det. Supervision kan foregå i grupper eller individuelt.

Vil du høre mere om supervision og dine muligheder?

Har du spørgsmål, ønsker eller et tema du ønsker at vende med os? Du er altid velkommen. 

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.