Tab og sorg hos mennesker med udviklingshæmning


På dette kursus får du inspiration til, hvordan du kan kommunikere med mennesker med udviklingshæmning om de tab, de oplever gennem livet, og dermed støtte og trøste bedst muligt, når de mister et menneske, de holder af.

Vi oplever alle at miste og mærke sorg. Det er et vilkår ved at være menneske, at vi savner og sørger, når en vigtig relation ophører og et menneske, der betyder noget for os, forsvinder ud af vores liv. Hermed mærker vi nogle følelser, som vi kan have brug for, at andre hjælper os med at bearbejde.

Du vil på kurset blive undervist i, hvilke tab borgeren oplever, hvordan sorgen kommer til udtryk, og hvordan du kan hjælpe med at trøste, lindre og skabe håb under hensyntagen til borgerens kognitive funktionsniveau.

Hvad får du med dig fra modulet?

Målet med kurset er, at deltagerne efterfølgende kan identificere og forstå de reaktioner hos en borger, der er tegn på sorg, og dermed lindre, trøste og skabe håb.

For at opfylde dette mål får deltagerne mulighed for at tilegne sig følgende færdigheder i løbet af kurset:

Færdigheder i at:

 • Genkende reaktioner (adfærd), som er tegn på sorg hos mennesker med udviklingshæmning

 • Bruge borgerens livshistorie til at identificere de tab, han eller hun har oplevet

 • Forstå udfordrende og umiddelbart uforklarlige reaktioner (adfærd) som tegn på sorg, som borgeren har brug for at få bearbejdet

 • Tale med borgeren om sorg under hensyntagen til det kognitive funktionsniveau

 • Skabe en kultur på boformen, hvor tab og sorg ikke er tabu

Målgruppe
Modulet er for dig, som i hverdagen arbejder inden for det specialpædagogiske område med mennesker med autisme og intellektuel funktionsnedsættelse i forskellige grader (børn, unge og voksne).

Indhold

Deltagerne vil få en introduktion til sorgteorier, sorgreaktioner og metoder, som kan bruges til at støtte og hjælpe borgerne i deres sorg og dermed øge livskvaliteten.

Du får indsigt i, hvad sorg er, hvordan sorgen kommer til udtryk, hvordan du kan trøste og skabe håb, samt hvordan du taler med borgeren om sorg og tab under hensyntagen til hans/hendes kognitive funktionsniveau.

På kurset vil du blive introduceret til eksempler på omsorgsplaner, som kan bruges i forbindelse med dødsfald på boformen, værkstedet eller i borgerens familie og vennekreds.

Endelig vil kurset berøre pårørendes sorg samt de etiske spørgsmål og dilemmaet, der kan opstå i forbindelse med dødsfald og den sidste tid.

Følgende emner behandles bl.a. på kurset:

 • Sorgteorier og -modeller

 • Årsager til sorg og sorgreaktioner

 • Vigtigheden i at kende borgerens livshistorie til at kunne identificere en sorg

 • De 5 grundlæggende psykologiske behov

 • Tilknytningsteori

 • Metoder, som du kan hente inspiration i, til at skabe et ”rum” at tale om sorgen i og dermed lindre og skabe håb for borgeren

 • Livshistoriebøger, farvelbøger og mindebøger

Form

Kurset veksler mellem teori, praksiseksempler, der underbygger teori og dialog.

Målgruppe

Kurset er for dig, som er uddannet inden for det pædagogiske område og arbejder med mennesker med nedsat funktionsevne.

Underviser

Line Rudbeck, hospitals- og hospicepræst på Regionshospitalet i Horsens og på Gudenå Hospice i Brædstrup; tidligere sognepræst i Skanderborg samt præst i Landsbyen Sølund 
E: lru@km.dk

Pris, tid og sted m.v.

 • Underviser(e)
  Specialpædagogiske og psykologiske konsulenter ansat i VISS
 • Sted
  VISS, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10C, Skanderborg
 • Pris

  Kr. 3600,-

Kommende kurser

Dato kommer snarest

Tilmelding er bindende. Ved framelding efter tilmeldingsfristens udløb forbeholder vi os ret til at opkræve den fulde pris.

Har du spørgsmål?

E: viss@skanderborg.dk
T: 8794 8030

Næste opstart om

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.