Hvad er VISO?

Vi har været VISO leverandør siden 2007. VISO har i 2022 indgået ny kontrakt med VISS som leverandør på områderne voksne med udviklingshæmning og medfødt hjerneskade. 

VISO-opgaver indeholder ofte komplekse problemstillinger og indebærer således meget forskelligartede og tilpassede forløb. Der er dermed tale om mange forskellige måder at løse opgaver på, men fælles for vores arbejde er følgende perspektiver:

 • Inkluderende og relationel tilgang
 • Borgeren i centrum
 • Blik for det hele menneske
 • Ressource orientering

Specialistens rolle

Som VISO-specialister er vores rolle primært konsultativ, hvilket indebærer procesledelse, systematisering af praksisobservationer, vurdering af borgerens forudsætninger, guide i forhold til pædagogisk praksis, udfærdigelse af skriftlig udredning som afsæt for rådgivningen.

En central opgave er at understøtte samarbejdet i borgerens netværk.

Specialistens redskaber

Eksempler på redskaber i udredningsprocessen kan være:

 • Direkte observation af borgeren
 • Forudsætningsanalyse
 • Neuropsykologisk screening
 • Analyse af sansebearbejdning
 • Vurdering af kommunikative kompetencer

Én konsulent er psykolog og kan udføre forskellige former for psykologiske test.

Som afslutning på forløbet modtager henvender en rapport med beskrivelse af samarbejdsprocessen og forslag til fremadrettede pædagogiske tiltag.

Forløbets varighed

Et VISO-forløb varer maksimum 8 måneder.

Om VISO

VISO er Socialstyrelsens nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation med hovedsæde i Odense. VISO har til formål at sikre, at borgere med vanskeligheder af forskellig karakter får den bedst mulige hjælp og støtte.

VISO kan yde specialrådgivning til både kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud i de mest komplicerede og specialiserede enkeltsager.

VISO træffer aftale med leverandører med henblik på rådgivning og udredning, når det drejer sig om en systematisk, helhedsorienteret, tværfaglig og koordineret undersøgelse og vurdering af forhold, der har eller kan få betydning for en persons fremtidige livssituation efter Servicelovens § 13 stk 2.

VISO

Kontakt os for at høre mere om VISO forløb. 

Landsbyen Sølunds Lærings- og videnscenter

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

 • Privatlivspolitik
 • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.