Den svære overgang fra barn til voksen – hvad gør du som forældre?

Når en ung med udviklingshandicap nærmer sig voksenalderen, kan der melde sig mange tanker og bekymringer hos forældre og andre pårørende. Der er både en række rent praktiske forhold, som ændrer sig. Og så er der de bløde, mere følelsesmæssige aspekter, som ikke må drukne i alt det praktiske. Af Malene Lundgren, kommunikationskonsulent i VISS. Artiklen er tidligere publiceret i LEV Magasinet 2022. I november 2021 afholdt Lev og VISS (Videnscenter Sølund Skanderborg) et webinar om overgangen til voksenlivet for familier med et barn med udviklingshandicap. Det velbesøgte webinar med over...

Læs videre

Bedsteforældre til et barn med udviklingshandicap

Lev og VISS har produceret en video om, hvordan det kan føles, når man får et barnebarn med intellektuel funktionsnedsættelse. Hvordan håndterer man sorgen og hvordan bakker man bedst op om familien, som er ramt af svære livsvilkår? På LEV´s hjemmeside finder du meget mere indhold om det at være pårørende til et barn med udviklingshandicap. Læs artiklen: Den svære overgang fra barn til voksen – hvad gør du som forælder? Vil du vide mere om det at være pårørende? Du er altid velkommen til at kontakte os.

Læs videre

Bedsteforældre til et barn med udviklingshandicap

Når pårørende møder systemet

Som helt almindelig familie bestående af far, mor og to børn vil man gerne leve som en helt almindelig familie – uanset om et familiemedlem er handicappet eller ej. I den situation, hvor et familiemedlem har et handicap, er det systemets fornemmeste rolle at sikre det helt almindelige familieliv i så stor udstrækning som muligt. Pårørendes møde med systemet, kommunen og andre autoriteter kan dog være en blandet fornøjelse og er ikke altid uden udfordringer og prøvelser for det gode familieliv. Af Liselotte Kruse Balslev Hansen, kommunikationskonsulent i VISS – på baggrund af interview med...

Læs videre

Pårørendesamarbejde
– et ”must” i vores kerneopgave som bo- og aktivitetstilbud

Familie og venner har en betydningsfuld rolle og funktion i menneskers liv. De er med til at forme og give vores liv indhold, perspektiv og betydning. De er en del af vores historie og ikke mindst vores identitet, og de er langt hen af vejen vores spejl til omverdenen. Af Lone Bahnsen Rodt, leder af bo- og aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund Langt de fleste beboere i Landsbyen Sølund har, grundet deres særlige situation med omfattende og varig nedsat funktionsevne, behov for en tæt tilknytning til deres pårørende – typisk langt ind i voksenalderen. For mange beboere i Landsbyen, hvis...

Læs videre

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.