Lær mennesket bag diagnosen at kende

Som professionelt pædagogisk personale, der arbejder med mennesker med intellektuel funktionsnedsættelse, kan vi opleve, at tilbud om efteruddannelse, kurser og viden er mange og meget. Neuropædagogik, low arousal, KRAP og meget andet. Alt sammen viden, som kan bidrage til at gøre os stærkere fagligt. På baggrund af viden kan vi måske også forstå funktionsnedsættelsen hos det enkelte menneske bedre og derudfra være i stand til at planlægge en specialpædagogisk indsats til gavn for de mennesker, vi arbejder med. Af Johanne Pontoppidan, specialpædagogisk konsulent i VISS Det er vigtigt...

Læs videre

Veje til lindring og ro i et afviklingsperspektiv

For at forstå hvad ro er, må vi vide noget om uro! Det at føle sig urolig eller angst er en del af menneskets overlevelses- og forsvarsmekanismer. For at overleve må vi tilpasse os omkringliggende farer og trusler på liv og død. Vores hukommelse samler derfor også på dårlige oplevelser og farefulde situationer for at kunne genkende disse. Vi kan som omsorgspersonale arbejde med at dæmpe og afhjælpe borgerens uro og derigennem tilbyde lindring og ro, uanset om vi taler udvikling eller udvikling i afvikling. Artiklen giver viden og konkrete redskaber til at arbejde med lindring og ro i et...

Læs videre

Kunsten at opspore og tolke sorg hos mennesker med udviklingshæmning

Hvordan undgår man som pårørende eller medarbejder at misforstå eller overse sorgen hos mennesker med udviklingshæmning, når den viser sig? Situationen kan opstå, fx fordi man ikke tænker på at forbinde den reaktion, man ser, med det tab, som den pågældende har været ude for. Eller fordi sorgen ofte kommer til udtryk i en kropslig reaktion, som kan forveksles med begyndende demens og depression, eller kommer til udtryk som selvskadende eller udadrettet adfærd. Eksemplerne nedenfor viser, hvordan risikoen for fejldiagnose kan mindskes eller afhjælpes. Af Line Rudbeck, Sognepræst...

Læs videre

Pårørendesamarbejde
– et ”must” i vores kerneopgave som bo- og aktivitetstilbud

Familie og venner har en betydningsfuld rolle og funktion i menneskers liv. De er med til at forme og give vores liv indhold, perspektiv og betydning. De er en del af vores historie og ikke mindst vores identitet, og de er langt hen af vejen vores spejl til omverdenen. Af Lone Bahnsen Rodt, leder af bo- og aktivitetstilbuddet Landsbyen Sølund Langt de fleste beboere i Landsbyen Sølund har, grundet deres særlige situation med omfattende og varig nedsat funktionsevne, behov for en tæt tilknytning til deres pårørende – typisk langt ind i voksenalderen. For mange beboere i Landsbyen, hvis...

Læs videre

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.