Tab og sorg for mennesker med udviklingshandicap

Vores måder at reagere på, når vi oplever tab eller sorg er forskellig fra menneske til menneske. For mennesker med udviklingshandicap kan tab og sorg komme til udtryk på andre måder, og ofte med forsinket reaktionstid. Line Rudbeck er hospital- og hospicepræst i Regionshospitalet Horsens og Gudenå Hospice og har specialiseret sig i tab og sorg for mennesker med udviklingshandicap. Hun er også forfatter til bogen: ”Når udviklingshæmmede sørger”. Line fortæller om, hvorfor det er ekstra vigtigt, at vi, som omsorgspersoner for mennesker med udviklingshandicap, er særlige opmærksomme. Hun giver...

Læs videre

Relation og struktur – om musikkens muligheder for at skabe form og indhold i relationen

Vores evne til at opbygge gode relationer med hver enkelt borger er afgørende for, at de kan føle sig trygge og opleve, at noget giver mening for dem. For medarbejdere gælder det samme. En gensidig tryghed og en fælles forståelse af, hvad man kan være sammen om, er forudsætningen for at vi lykkes i samværet. Af Anne Steen, musikterapeut, Landsbyen Sølund Denne artikel omhandler en gruppe af borgere, der er født med nedsat funktionsevne i forskellige grader. Nogle har sprog, men har svært ved at opsøge fællesskabet. Andre forstår ikke så meget af det, der foregår omkring dem, og lever...

Læs videre

VISS

Dyrehaven 10 C
8660 Skanderborg

Til info

  • Privatlivspolitik
  • Webtilgængelighed

FØLG OS på de sociale medier:

Copyright © VISS - Videnscenter Sølund Skanderborg. All rights reserved.